Jak działa Excedrin MigraStop
Excedrin MigraStop jest trójskładnikowym złozonym lekiem przeciwbólowym, w którego skład wchodzą:
Pill
kwas acetylosalicylowy
Lek przeciwbólowy, który działa głownie na obwodowy układ nerwowy i wykazuje właściwości przeciwzapalne i przeciwgoraczkowe.
Nieodwracalnie dezaktywuje izoenzymy cyklooksygenazy.
Pill Pill
PARACETAMOL
Ma działanie przeciwgoraczkowe. Wykazuje również właściwiści przeciwbólowe, ale nie ma działania przeciwzapalnego.
Zapobiega syntezie prostagladyn, głównie w mózgu.
Pill Pill
kofeina
Działa jako adiuwant, który zwiększa skuteczność paracetamolu i kwasu acetylosalicylowego.
Kofeina wzmacnia działanie przeciwbólowe, umozliwiając stosowanie mniejszych dawek paracetamolu i kwasu acetylosalicylowego w porównaniu z dawkami terapeutycznymi w monoterapii.
Pill Pill
W skojarzeniu trzech substancji czynnych, ilość poszczególnych substancji jest mała. Tym samym nie występuje wysycenie procesów eliminacji, które zwiększałoby ryzyko wydłużenia okresu półtrwania i podwyższonej toksyczności produktu leczniczego.
Rozpoznanie migreny u pacjenta 2
Rozpoznanie migreny u pacjentów jest procesem skomplikownym i opiera się głownie na trzystopniowej ścieżce oceny przesiewowej w kierunku migreny dla pacjentów z bólami głowy, którą zobaczyć można na dedykowanym portalu.
Objawy i przebieg migreny –
charakterystyka dolegliwości;
Migrena to rodzaj bólu głowy, który znacząco utrudnia codzienne funckjonowanie osób na nią cierpiących na całym świecie. Aż 80 % osób dotkniętych tym schorzeniem wskazuje na obniżenie się jakości ich życia na skutek odczuwanego bólu.
I choć, szacuję się, że występuje ona już u 14,7 % światowej populacji, wiele osób cierpiących na migrenę dalej pozostaje nie zdiagnozowanych. Utożsamia się ją bowiem tylko z bólem głowy. Migrena natomiast może występować w dwóch odmianach – jako migrena z aurą i bez aury6 i charakteryzować się następującymi objawami;
Pill Pill Pill Pill
Napad migreny może trwać od 4 do nawet 72 godzin , a podzielić go można na cztery fazy 5 , 6 , z zastrzeżeniem, że nie wszystkie muszą wystąpić u każdego pacjenta czy teżhttps://www.excedrin.qmj.pl/podczas każdego napadu5, o których dowiedzieć można się więcej na dedykowanym portalu...
Czynniki wywołujące migrene:
Trudno jest jednoznacznie stwierdzić co wywołuje powstawanie migreny u danego pacjenta, ponieważ jej mechanizm powstania nie jest w pełni odkryty. 8 Powszechnie uważa się ją jednak za zaburzenie nerwowo-naczyniowe o podłożu genetycznym, którego powstanie lub nasilenie może być wspomagane tak zwanymi czynnikami wyzwalającymi. 5 Przykładowo należą do nich; emocje, zmiany hormonalne, zażywanie leków np. antykoncpecyjnych, zmiany pogody, mocne bodźce takie jak migające światło czy przerywane dźwięki, ale również niepoprawna higiena snu i zła dieta.
Więcej na temat migreny, jej przebiegu i leczenia dowiedzieć się można na dedykowanym portalu .
Częste pytania;
Czy Excedrin MigraStop pomaga również na inne objawy migreny, poza bólem głowy?
Tak, Excedrin MigraStop pomaga w zmniejszaniu wszystkich objawów migreny, takich jak ból głowy, nudności, nadwrażliwość na światło i dźwięk oraz zaburzenia codziennego funkcjonowania. Ten trójskładnikowy lek stanowiący połączenie kwasu acetylosalicylowego, paracetamolu i kofeiny również  szybko i długotrwale łagodzi migrenę. Po 6 godzinach od podania dawki u 79% pacjentów ból zmniejszył się do łagodnego lub zniknął.
Podobnie jednak jak w przypadku, gdy stosowane jest inne leczenie ostrej migreny, u pacjentów, u których wcześniej nie rozpoznano migreny, jak również u pacjentów z uprzednio rozpoznaną migreną, ale przebiegającą z nietypowymi objawami, przed zastosowaniem leczenia należy wykluczyć inne możliwe ciężkie schorzenia neurologiczne. 14
Więcej na dedykowanym portalu...
Czy  można stosować Excedrin MigraStop na przemian tryptanami?
U pacjentów z rozpoznaniem migreny należy rozpocząć leczenie stopniowane jak najszybciej po wystąpieniu objawów. Pierwszy krok obejmuje rozpoczęcie leczenia od terapii np. lekami przeciwbólowymi, takimi jak Excedrin, NLPZ lub paracetamol. W przypadku pacjentów ze słabą odpowiedzią na leczenie kolejnym krokiem jest zastosowanie swoistego leczenia migreny (np. tryptany). Każdy pacjent, który nie zareaguje na leczenie, powinien zostać skierowany do lekarza w celu przejścia dalszych badań.
Więcej na dedykowanym portalu...
Dawkowanie - Jak stosować Excedrin MigraStop?
W przypadku wystepowania bólu głowy, zalecaną dawką dla osób dorosłych (powyżej 18 roku życia) jest 1 tabletka. Przy wystąpieniu objawów migreny należy przyjąć dwie tabletki.
Excedrin MigraStop jest przeznaczony do doraźnego stosowania, maksymalnie do 4 dni w bólu głowy, w migrenie, maksymalnie do 3 dni.
Lek każdorazowo należy popić szklanką wody.
Więcej na dedykowanym portalu...
Czy Excedrin MigraStop można stosować w leczeniu dzieci?
Nie, nie zaleca się stosowania produktu u osób poniżej 18 roku życia.
Więcej na dedykowanym portalu...
Jakie są główne przeciwskazania do zażycia leku Excedrin MigraStop?
Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Excedrin MigraStop u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Jest on przeciwwskazany w niektórych szczególnych populacjach pacjentów. Szczegółowe informacje przedstawiono w charakterystyce produktu leczniczego.
Więcej na dedykowanym portalu...
Pełna lista przeciwskazań znajduję się w Charakterystyce Produktu Lecziczego, z która zapoznać się można tutaj.