Excerdin Main Logo
Migrena – objawy, przyczyny i leczenie przypadłości
Migrena to dolegliwość, która dotyczy sporej części społeczeństwa. Jej głównym objawem jest pulsujący ból głowy, który może przybierać różne nasilenie i częstotliwość. Skąd się bierze migrena i jak się ją rozpoznaje? Jakie leczenie stosuje się w łagodzeniu bólu migrenowego?
Slide Slide Slide Slide
Spis treści:
Czym jest migrena? Rodzaje migreny Charakterystyczne objawy migreny Jakie są przyczyny migreny? Sposoby leczenia migreny Jakie leki stosuje się w leczeniu migreny? Leczenie profilaktyczne – jak zapobiegać bólom głowy?
Czym jest migrena?
Migrena to przypadłość przewlekła, która charakteryzuje się ostrymi, okresowymi bólami głowy. Dolegliwość ta uwarunkowana jest genetycznie. Migrena częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. Kobiety cierpiące na migrenowe bóle głowy stanowią 15–18% populacji, a mężczyźni zaledwie 6–8%. Chociaż migrena może rozwinąć się w każdym wieku, to częściej ujawnia się u osób po 20. i 30. roku życia niż u dzieci i młodzieży.
Rodzaje migreny
Migrena jest chorobą, która przybiera różne formy. Podstawowy podział, z jakim można się spotkać, to:
migrena z aurą – napad bólu głowy poprzedzony jest objawami neurologicznymi, takimi jak: zaburzenia widzenia (tzw. migrena oczna), trudności w mówieniu czy zaburzenia czucia;
migrena bez aury – u chorego występują tylko napady bólu głowy.
Inny podział to:
migrena epizodyczna, którą w zależności od częstotliwości napadów dzieli się na epizodyczną z rzadkimi napadami (do 8 dni w miesiącu) lub epizodyczną z częstymi napadami (9–14 dni w miesiącu); przykładem jest migrena miesiączkowa;
migrena przewlekła – ból głowy występuje przez co najmniej 15 dni w miesiącu;
migrena elektrofizjologiczna – związana jest ze zmianami w zapisie elektroencefalograficznym;
migrena morfologiczna – dotyczy zmian w istocie białej.
Charakterystyczne objawy migreny
Charakterystycznym objawem jest silny, jednostronny ból głowy, chociaż wyróżnia się przypadki migreny z aurą bez bólu głowy. Napady migreny trwają od 4 do 72 godzin. Dolegliwości często nasilają się podczas aktywności fizycznej. Wielu osobom migrena ogranicza zdolność do normalnego, codziennego funkcjonowania, wykonywania pracy zawodowej czy uczestniczenia w zajęciach szkolnych.
Objawy towarzyszące atakom migreny to m.in.:
nudności i wymioty,
nadwrażliwość na światło,
nadwrażliwość na hałas,
nadwrażliwość na dotyk.
Napad migreny przebiega w czterech fazach:
faza prodromalna (zwiastunowa) – rozpoczyna się około 24–48 godzin przed pojawieniem się bólu głowy; może objawiać się występowaniem zaparć, sztywnością karku, sennością, obniżeniem nastroju, drażliwością;
aura – trwa około 5–60 minut i rozwija się stopniowo; do najczęstszych objawów aury migrenowej należą cienie, mroczki lub ubytki w polu widzenia;
ból głowy – pojawia się w czasie trwania aury lub w ciągu 60 minut od jej ustąpienia; najczęściej jest pulsujący i występuje po jednej stronie głowy;
faza postdromalna – objawy migreny powoli ustępują, jednak wiele osób jeszcze przez jakiś czas odczuwa nieprzyjemne dolegliwości, np. wyczerpanie, osłabienie, dezorientację.
Wyróżnia się trzy stopnie nasilenia objawów migreny:
lekkie – zdolność do wykonywania codziennych zajęć jest zachowana, choć bardzo ograniczona w porównaniu do okresu bez napadu;
średnio-ciężkie – wykonywanie codziennych czynności przez pacjenta jest znacznie ograniczone;
ciężkie – chory musi pozostać w łóżku, najczęściej w zaciemnionym pokoju, w ciszy, z dala od źródeł wszelkich bodźców.
Jakie są przyczyny migreny?
Migrena zaliczana jest do grupy samoistnych bólów głowy, a więc nie można zidentyfikować jej bezpośredniej przyczyny. Wyróżnia się natomiast szereg czynników, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia migreny (zwłaszcza przewlekłej) u danej osoby, m.in.:
starszy wiek,
płeć żeńska,
przebyte urazy głowy,
otyłość,
nadużywanie leków i kofeiny,
chrapanie,
występowanie innych zespołów bólowych,
stresujący tryb życia,
predyspozycje genetyczne,
stany zapalne,
stany pozakrzepowe.
Sposoby leczenia migreny
Należy pamiętać, że migrenę może zdiagnozować tylko lekarz. To on powinien zaplanować właściwą farmakoterapię na podstawie wywiadu z pacjentem.
Leczenie ustalane jest indywidualnie w zależności od nasilenia dolegliwości, czasu trwania oraz częstotliwości epizodów migreny. Podczas konsultacji lekarz musi też dowiedzieć się wszystkiego na temat dodatkowych objawów występujących u chorego obok ataków silnego bólu głowy. Rozpoznanie migreny polega przede wszystkim na wykluczenie innych schorzeń przebiegających z bólem głowy. Brak jest specyficznych badań, które pozwalają na wykrycie tej choroby.
Celem leczenia migreny jest:
ustąpienie bólu w ciągu 2 godzin,
zmniejszenie natężenia bólu,
zaplanowanie skutecznego leczenia w razie kolejnych napadów migreny,
zapobieganie nawrotom migreny,
usprawnienie codziennego funkcjonowania pacjenta,
uniknięcie nadużywania leków,
zapobieganie wystąpieniu niepożądanych skutków zastosowanej farmakoterapii.
Jakie leki stosuje się w leczeniu migreny?
Wybór leków stosowanych w leczeniu doraźnym migreny zależy od jej rodzaju oraz intensyfikacji objawów. Łagodne napady leczy się najczęściej niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) w formie tabletek lub musującego proszku, a umiarkowane i silne – tryptanami. Z grupy NLPZ w leczeniu migreny wykorzystuje się: kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, diklofenak oraz paracetamol.
Dawniej w leczeniu ataków migreny wykorzystywano ergotaminę i alkaloidy sporyszu, jednak ze względu na ryzyko wystąpienia licznych efektów niepożądanych nie są one dziś zalecane. Obecnie w leczeniu ataków migreny opornych na leki przeciwzapalne wykorzystuje się głównie leki z grupy tryptanów. Odznaczają się mniejszą ilością działań niepożądanych i wyższą skutecznością niż ergotamina. Leki rzadziej stosowane to m.in. kwas walproinowy czy siarczan magnezu, które podaje się dożylnie.
Zgodnie z zaleceniami lek na migrenę powinien zostać przyjęty przez pacjenta od razu po pojawieniu się pierwszych objawów. Zbyt późne zastosowanie leczenia jest mniej skuteczne. U osób, u których napady migreny trwają długo, zalecane są leki o długim okresie półtrwania – taki sposób leczenia zapobiega nawrotom. Jeśli atakom migreny towarzyszą wymioty, niewskazane jest przyjmowanie leków w formie tabletek. Korzystniejsze jest zastosowanie musującego kwasu salicylowego w połączeniu z lekami przeciwwymiotnymi. Podczas jednego napadu migreny chory nie powinien przyjmować więcej tabletek jednego leku niż to zalecone. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Leczenie farmakologiczne powinno być ograniczone do 2 dni w tygodniu i 9 dni w miesiącu.
Leczenie profilaktyczne – jak zapobiegać bólom głowy?
Leczenie profilaktyczne migreny polega na skojarzeniu farmakoterapii i psychoterapii. Celem profilaktyki jest zmniejszenie częstotliwości ataków migrenowych oraz natężenia bólu, a także poprawa codziennego funkcjonowania i jakości życia chorego.
Pomocniczo w leczeniu migreny wykorzystuje się również metody niefarmakologiczne. W łagodzeniu bólów głowy pomocne są, m.in.:
odpowiednia higiena snu,
regularna aktywność fizyczna,
pełnowartościowa dieta,
niektóre zioła,
suplementacja elektrolitów, głównie magnezu,
suplementacja witamin, głównie z grupy B – B6 (pirydoksyna), B2 (ryboflawina),
akupunktura i akupresura,
neurostymulacja.
Bibliografia:
https://www.mp.pl/pacjent/neurologia/choroby/150555,migrena-objawy-przyczyny-leczenie.
Goldstein J., Silberstein S. D., Saper J. R., Elkind A. H., Smith T. R., Gallagher R. M., Baggish J. (2005). Acetaminophen, aspirin, and caffeine versus sumatriptan succinate in the early treatment of migraine: results from the ASSET trial. Headache: The Journal of Head and Face Pain, 45(8), s. 973-982.
Stępień A., Kozubski W., Rożniecki J., Domitrz I. (2020). Leczenie migreny. Zalecenia opracowane przez grupę ekspertów Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy, Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i Sekcji Badania Bólu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Ból, 21(2), s. 11-30.
PM-PL-XCDRN-24-00013